Vechten voor het LangeLand Ziekenhuis

Laatste update 21-09-2022

Op deze webpagina houden we je op de hoogte van alle informatie over het ziekenhuis. Liever per mail op de hoogte blijven, meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Helaas staan de kranten al een paar maanden vol met negatief nieuws over het ziekenhuis, deze zomer zagen we de directeur zelfs bij de talkshows aanschuiven om te praten over het tijdelijk sluiten van de Spoedeisende Hulp (SEH). Dat roept een hoop vragen op, ook bij ons. Op deze pagina zoomen we in op wat er aan de hand, wat we nu weten, en wat we als politieke partij (kunnen) doen.

Wat is er aan de hand?

Er spelen op dit moment 2 zaken door elkaar heen, de toekomst van het Ziekenhuis en de tijdelijke sluiting en inmiddels wijziging van de Spoedeisende Hulp (SEH). We gaan hier vooral in op de toekomst van het Ziekenhuis, lager op deze pagina staat alles over de SEH.

Rommelige geschiedenis

Wie al een tijdje in Zoetermeer het nieuws volgt zal niet verbaasd hebben opgekeken dat begin dit jaar het ziekenhuis weer negatief in het nieuws was. Het is namelijk niet de eerste keer en ondertussen bijna tot een traditie geworden dat er een nieuw plan voor de toekomst van het ziekenhuis wordt gepresenteerd. Al in 1988 vlak na de oprichting waren en financiële problemen en in 2006, 2011, en 2015 waren er nieuwe plannen die de toekomst moesten veiligstellen. Bij de laatste in 2015 fuseerde (samenwerken) de besturen van het Reinier de Graaf Ziekenhuis, Haga Ziekenhuis, en LangeLand Ziekenhuis. Die samenwerking heet de Reinier Haga Groep (RHG). Helaas begon het in 2019 weer te rommelen toen het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft uit de samenwerking met het LangeLand Ziekenhuis en het Haga Ziekenhuis wilde stappen.

Hoofdlijnenakkoord

Inmiddels duurt de ‘ontvleching’ zoals dat dan heet al veel te lang en dat gaat samen met een hoop onzekerheden. Begin dit jaar leek er ineens schot in de zaak toen via de pers details het ‘hoofdlijnenakkoord uitlekte (ten tijden van schrijven 21-09-2022, is dit hoofdlijnen akkoord niet openbaar beschikbaar en voor de politiek niet inzichtelijk). Opvallende maatregelen daaruit zijn:

  • Het verdwijnen van de Intensive Care;
  • Afschaling van de Spoedeisende Hulp (SEH);
  • Onzekere toekomst voor de geboortezorg;
  • Kleiner gebouw. 

Rol van de gemeente(raad)

Aan de zijlijn

Net als veel inwoners schrokken wij van deze berichtgeving. Tegelijkertijd werden we meteen confronteert met het feit dat de gemeente(raad) formeel helemaal geen gesprekspartner is als het over de zogenaamde ‘acute zorg’ aankomt, het ziekenhuis dus. Het is daarbij heel belangrijk om te weten dat de plannen dus niet van de gemeente komen, niet met de gemeente zijn besproken of afgestemd, en de gemeenteraad deze niet hoeft goed te keuren. Tegelijkertijd zijn we de volksvertegenwoordiging van Zoetermeer en voelen we ons wel verantwoordelijk voor zo’n belangrijke maatschappelijke functie als de ziekenhuiszorg. Aan de zijlijn kijken hoe anderen over ons ziekenhuis praten past daar niet bij, daarom hebben we zo goed en zo kwaad als dat gaat onszelf in de discussie geprobeerd te mengen, deels met succes.

Wie gaat er over

Wie er wel over het ziekenhuis gaan zijn op de eerste plaats het ziekenhuis zelf en de directe partners Reinier de Graaf Ziekenhuis en Haga Ziekenhuis. Daarnaast de zorgverzekeraars, voornamelijk CZ en Menzis, de financierders (banken), en het garantstellingsfonds. Daarbij moeten zij uiteraard afspraken maken die passen binnen de wetten en regels die voor ziekenhuiszorg gelden.

Toch in actie

Nadat duidelijk werd dat deze ‘stakeholders’ zoals zij in jargon worden genoemd met een plan zouden komen waarbij het LangeLand Ziekenhuis een ondergeschikte rol zou krijgen waarbij het een afgeschaald ziekenhuis zou worden hebben we direct aan de bel getrokken. We zijn met de gemeenteraad in debat gegaan, we hebben met de hele gemeenteraad uitgesproken dat het ziekenhuis volwaardig moet blijven, we hebben een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd en we gaan alle plannen door een externe partij laten toetsen. Inmiddels hebben we ook kunnen bereiken dat onze burgemeester en wethouder zorg elke 2 weken worden ‘bijgepraat’ (het is geen overleg) over de plannen voor het ziekenhuis. 

Hoe verder

Zoals eerder gezegd staan we aan de zijlijn als lokale politiek, maar daar laten we het niet bij zitten. We gaan zo goed en zo kwaad als dat kan vechten voor een toekomstplan met een volwaardig LangeLand Ziekenhuis met daarbij:

  • Volledige 24/7 Spoedeisende Hulp!
  • Een Intensive Care!
  • Zekerheid voor de acute verloskunde en geboortezorg!

 Concreet gaan we dit jaar nog: 

  • Een rondetafelgesprek organiseren met experts uit de zorg.
  • Een second opinion laten uitvoeren zodra het hoofdlijnenakkoord openbaar is.
  • Lobby’en bij de Tweede Kamer en de Minister voor een volwaardig ziekenhuis in een stad met 125.000+ inwoners.

Helpen?

Vanuit de gemeenteraad hebben we een vragenlijst gemaakt om het LangeLand te redden. We willen zoveel mogelijk verhalen en ervaringen met het LangeLand ophalen om zo aan te kunnen geven hoe belangrijk het behouden ervan is. Jij kan ons helpen door de vragenlijst hier in te vullen.

Tijdelijke sluiting SEH en ‘heropening’

Midden in de zomer werd iedereen overvallen door het nieuws dat het LangeLand de kwaliteit op de Spoedeisende Hulp (SEH) niet meer kon garanderen en zich gedwongen voelde de SEH 3 dagen per week te sluiten. Aan de basis van deze problemen ligt een personeelstekort. De tijdelijke sluiting zou van 1 augustus tot 1 oktober duren. Inmiddels is duidelijk dat per 1 oktober het ziekenhuis weer 7 dagen per week open is, maar tussen 21:00 en 08:00 geen ambulances ontvangt.

Gemeente en inwoners betrekken

Deze tijdelijke sluiting was een acute noodgreep en kwam voor iedereen onverwacht. De gemeente moet in principe bij een wijziging in het aanbod van Spoedeisende hulp betrokken worden, dat is niet gebeurd. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het ziekenhuis gewezen op het feit dat zij ook met de gemeente en de inwoners in gesprek moeten. Bij de nieuwe situatie (per 1 oktober) lijkt hier meer gehoor aan te worden gegeven. Het is nog onduidelijk wat er met de input van de gemeente gedaan gaat worden. 

Tijdlijn

Omdat het lastig is alles wat er gebeurd bij te benen staat hier een tijdlijn van alles wat zich heeft afgespeeld. 

28-11-2019 – De medische staf van het Reinier de Graaf ziekenhuis (onderdeel van de RHG) zegt het vertrouwen op in het bestuur.

30-12-2020 – Er komt definitief geen verdere fusie tussen de 3 ziekenhuizen uit de Reinier Haga Groep.

16-09-2021 – LangeLand ziekenhuis en Haga Ziekenhuis gaan fuseren, Reinier de Graaf Ziekenhuis gaat alleen verder.

19-05-2022 – Details uit hoofdlijnenakkoord lekker uit, LangeLand wordt uitgekleed, toekomst onzeker.

30-05-2022 – Schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Hijink aan de Minister over de toekomstplannen van het LangeLand Ziekenhuis. (Beantwoording 11-07-2022)

21-06-2022 – Intensive Care zou volgens lek definitief verdwijnen

24-06-2022 – Op initiatief van VVD debat over toekomst LangeLand

04-07-2022Debat in de gemeenteraad, unanieme uitspraak behouden ziekenhuis, brandbrief naar de Tweede Kamer, Onafhankelijk onderzoek naar plannen.

25-07-2022 – Aankondiging LangeLand sluit tijdelijke de Spoedeisende Hulp (SEH) 3 dagen in de week tussen 1 augustus en 1 oktober.

25-07-2022Schriftelijke vragen van de VVD over brandbrief naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het indienen van een verzoek tot militaire bijstand om de Spoedeisende Hulp open te houden. (Beantwoording 17-08-2022)

26-07-2022 – Schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Van Haga over de tijdelijke sluiting (Beantwoording 19-08-2022)

02-08-2022 – Eerste dag van de tijdelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp (SEH)

16-08-2022 – Schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Hijink aan de Minister over de tijdelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp (SEH) (Beantwoording 19-08-2022)

17-08-2022 – Andere ziekenhuizen kunnen voldoende bijspringen, van noodtoestand in Zoetermeer daarom geen spraken

22-08-2022 – Brief van Minister die bevestigd dat de gemeente moet worden betrokken bij de plannen over de Spoedeisende Hulp (SEH) 

25-08-2022 – Burgemeester verstuurd brandbrief naar de Tweede Kamer (07-09-2022 Tweede Kamer besluit de Minister om een reactie te vragen).

19-09-2022 – Plannen voor heropening Spoedeisende Hulp (SEH) zijn duidelijk, SEH weer alle dagen open, maar tussen 21:00-08:00 geen ambulances. Gemeente wil weten wat de Eerstelijnszorg (huisartsen) en Inspectie van de plannen vindt.

21-09-2022 – Bewonersbijeenkomst georganiseerd door LangeLand Ziekenhuis over de plannen voor de Spoedeisende Hulp

01-10-2022 – Geplande heropening Spoedeisende Hulp

Verwacht in 2022 – Besluit over het hoofdlijnenakkoord en ‘ontvlechting’ van Reinier Haga Groep (RHG), publicatie van het hoofdlijnenakkoord.

Verwacht begin 2023 – Besluit over fusie tussen Haga Ziekenhuis en LangeLand Ziekenhuis.

 

 

 

 

Total
0
Shares
Related Posts