Raden in Verzet: bezuinigingen rijk zijn onbegrijpelijk, onredelijk, onhoudbaar.

Het actiecomité Raden in Verzet heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG aangegeven, dat het niet te billijken is dat de rijksoverheid de eigen departementen een bezuiniging oplegt van 1% terwijl de gemeenten maar liefst voor 8% worden aangeslagen. ‘Dat is onbegrijpelijk, onredelijk en onhoudbaar’ benadrukte VVD-raadslid en lid van het actiecomité Rob Duiven. Hij sprak op 14 juni namens het inmiddels landelijke actiecomité in bij de vergadering. Het VNG-bestuur werd daarbij opgeroepen zich hard te maken voor een maximale bezuiniging van 1% vanuit de rijksoverheid op de gemeenten voor 2026 en de jaren erna, indien een dergelijke bezuiniging onverhoopt noodzakelijk mocht blijken.

Dit was zijn oproep aan de druk bezochte ALV van de VNG in het Martiniplaza:

‘Ik spreek hier namens het inmiddels landelijk actiecomité Raden in Verzet. En verzet is nog steeds noodzakelijk. Verzet tegen de halsstarrige houding van de rijksoverheid om gemeenten nog steeds niet als gelijkwaardige pijler van één overheid te beschouwen.
Hoe anders is te verklaren, dat de rijksoverheid de afzonderlijke ministeries een bezuiniging van slechts 1% oplegt en dat diezelfde rijksoverheid in de onderhandelingen met de VNG als uitgangspunt heeft om de gemeenten in Nederland met maar liefst 8% te korten.
Dat is onbegrijpelijk, onredelijk, onhoudbaar.
Het actiecomité roept de VNG op zich hard te maken voor, als dat echt noodzakelijk mocht blijken, een maximale bezuiniging van 1% vanuit de rijksoverheid op de gemeenten, zodat gelijke overheidsmonniken ook gelijke kappen gaan dragen.
Steun dus voor elk voorstel dat een solide, stabiele en duurzame financiële positie van gemeenten oplevert. Het actiecomité zal de VNG daarbij kritisch blijven steunen, maar zal zich tegelijkertijd ook blijven beraden op acties, mochten die onverhoopt noodzakelijk worden.
Want -tot slot- raadsleden voeren actie om hun gemeenten niet kapot te bezuinigen.’

Total
0
Shares
Related Posts