Raad benoemt Rob Duiven tot Voorzitter Presidium tevens plv. Voorzitter Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft maandag 11 september 2023 VVD-raadslid Rob Duiven benoemd tot voorzitter van het Presidium. In deze hoedanigheid treedt hij ook op als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad in gevallen dat de burgemeester als voorzitter van de raad niet in de gelegenheid is dit te doen. Rob Duiven: ‘Ik ben blij en vereerd dat de raad mij de steun en vertrouwen heeft gegeven deze mooie functie te mogen uitoefenen’. De functie was per 1 september vacant wegens het vertrek van LHN-raadslid Hanneke Wortel uit de raad wegens verhuizing buiten Zoetermeer.

Naast de functie van voorzitter van het presidium is Rob Duiven, naast lid van de VVD fractie in de raad, ook voorzitter van de Auditcommissie van de gemeenteraad, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de Geloofsbrieven en lid van het landelijke Actiecomité Raden in Verzet.

In zijn toelichting op zijn kandidatuur benadrukte Rob Duiven het belang van een transparant, integer en levendig politiek debat: ‘Deze raad prijst zich, en met recht, gelukkig dat het debat steeds ‘op de bal en niet op de man’ wordt gespeeld. Dat spel ‘op de bal’ vereist dan wel een eerlijk speelveld. Of zoals het in het Engels veel treffender heet, een’ level playing field’., aldus Rob Duiven: ‘Ik heb mij hier in het afgelopen jaar in het Presidium, en ook als voorzitter van commissies, nadrukkelijk voor hard gemaakt. Ons spel op dat eerlijke speelveld is immers het politieke debat dat wij met elkaar voeren. Met uiteenlopende spelopvattingen, verschillende speelstijlen en wisselende tactieken treden wij elkaar tegemoet. Maar wat de uitslag uiteindelijk ook is, het hoort, als de politiek strijd is gestreden, altijd een faire wedstrijd te zijn geweest’.

Total
0
Shares
Related Posts