VVD: Promotie Keurmerken Veilig Wonen en Veilig Ondernemen

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal woninginbraken in Nederland weer is gestegen. ‘Het aantal inbraken in Zoetermeer is weliswaar licht is gedaald maar elke inbraak is er één teveel is’, aldus VVD-raadslid Rob Duiven: ‘Ook ondernemers ondervinden schade en overlast door inbraken, vernielingen en andere vormen van criminaliteit in winkelgebieden en bedrijventerreinen. De keurmerken Veilig Wonen en Veilig Ondernemen bewezen hebben bij te dragen aan een effectieve preventie tegen deze vormen van ‘high impact crime. Echter, noch in de huidige (geactualiseerde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer noch op de website van de gemeente Zoetermeer actief het gebruik van de voornoemde keurmerken onder de aandacht wordt gebracht of gepromoot’.

Het Keurmerk Veilig Wonen doet de kans op een geslaagde inbraak tot wel 80% afnemen en draagt daarmee bij aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen, in buurten en wijken. Ook het Keurmerk Veilig Ondernemen helpt voor winkelgebieden of bedrijventerreinen de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud in hun gebied aan te pakken. Rob Duiven: ‘De gemeente heeft, naast landelijke organisaties zoals de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, een taak in het actief bevorderen van de preventie tegen inbraken, vernielingen en andere vormen van criminaliteit in de wijken, buurten, winkelcentra en bedrijventerreinen’.

Daarom heeft de Zoetermeerse VVD tijdens het begrotingsdebat op 7 november de motie ‘Promotie Keurmerken Veilig Wonen en Veilig Ondernemen’ ingediend met het opbracht voor het college de bekendheid van de keurmerken Veilig Wonen en Veilig Ondernemen actief te bevorderen en het gebruik ervan te stimuleren. De motie werd met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.

Total
0
Shares
Related Posts