Op initiatief van de VVD gehouden rondetafelconferentie ziekenhuiszorg groot succes

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft op 24 januari 2023 een rondetafelgesprek gehouden met landelijke, regionale en lokale experts over de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg in Nederland en de situatie in Zoetermeer. Tijdens dit niet-politieke gesprek stelden raadsleden vragen en luisterden aandachtig naar de inbreng van de vele deskundigen. De gemeenteraad organiseerde dit gesprek om zich te laten bijpraten over de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg in Nederland en de gevolgen voor Zoetermeer. Het rondetafelgesprek vond plaats naar aanleiding van de motie van de Zoetermeerse VVD ‘Het is (niet) uit te leggen’ van 4 juli 2022 waarin het presidium wordt gevraagd in samenspraak met de griffie na het zomerreces een openbaar rondetafelgesprek te organiseren naar voorbeeld van de Tweede Kamer. VVD-raadslid Jeffrey van Gils en woordvoerder namens de fractie van de Zoetermeerse VVD in de rondetafelconferentie na afloop: ‘Het was een boeiend, positief en informatief gesprek was, waarin duidelijk naar voren kwam dat gezondheid voorop moet staan. Alle betrokkenen zetten daar op in. Voor de gemeenteraad was het uniek om met veel verschillende vertegenwoordigers uit het zorgveld over het thema te praten’.

Marcel Levi, internist, hoogleraar en voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, hield de keynote presentatie over belangrijke ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg in Nederland. Landelijke experts en vertegenwoordigers van verzekeraars gaven hier verdere toelichting op. Tijdens het tweede deel van de avond, ingeleid door Jeroen van de Over van het samenwerkingsverband Zoetermeer 2025, ging het gesprek over de Zoetermeerse ontwikkelingen, waarbij lokale en regionale partijen, waaronder vertegenwoordigers van ziekenhuizen, huisartsen en verloskundigen, aan bod kwamen.

De gemeenteraad heeft dit rondetafelgesprek georganiseerd om zich te laten bijpraten over de ontwikkelingen van de ziekenhuiszorg in Nederland en de gevolgen voor Zoetermeer. Aanleiding hiervoor was, dat Zoetermeer wordt geconfronteerd met de veranderende ziekenhuiszorg; een ingewikkeld onderwerp waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn. De raad wil hierover -als hoogste bestuursorgaan van de gemeente Zoetermeer en als volksvertegenwoordiger- goed geïnformeerd zijn en op het hoogste niveau mee kunnen praten.

Total
0
Shares
Related Posts