Uitvoering VVD-motie keurmerken veiligheid

Op 7 november 2022 heeft de gemeenteraad de VVD-motie Promotie Keurmerken Veilig Wonen en Veilig Ondernemen aangenomen. De motie draagt het college op de bekendheid van de keurmerken Veilig Wonen en Veilig Ondernemen actief te bevorderen en het gebruik ervan te stimuleren. Uit cijfers blijkt dat het aantal woninginbraken in Nederland weer is gestegen. Ook ondernemers ondervinden schade en overlast door inbraken, vernielingen en andere vormen van criminaliteit in winkelgebieden en bedrijventerreinen. De keurmerken Veilig Wonen en Veilig Ondernemen bewezen hebben bij te dragen aan een effectieve preventie tegen deze vormen van ‘high impact crime.

Het college heeft de raad op 12 oktober 2023 in een memo laten weten dat het Keurmerk Veilig Wonen in de ‘Week van de veiligheid’ (van 9 tot en met 15 oktober 2023) via diverse sociale en reguliere media is gepromoot. In de loop van2023 en in 2024 wordt deze promotieactie herhaald. Ook is tijdens een regionale bijeenkomst in Zoetermeer dit keurmerk gepromoot. Ondernemers van de Dorpsstraat hebben aangegeven interesse te hebben in het concreet opstarten van het
project keurmerk Veilig Ondernemen. Dit traject wordt dit jaar met medewerking van het regionale Platform Veilig Ondernemen van de politie-eenheid Den Haag in gang gezet. Het college zal tot slot blijvend aandacht vragen voor de keurmerken.

Indiener van de motie, VVD-raadslid Rob Duiven, is tevreden over de acties die het college heeft ondernomen. ‘Het aantal inbraken in Zoetermeer is weliswaar licht is gedaald maar elke inbraak is er één teveel’, aldus Rob Duiven:  ‘Het Keurmerk Veilig Wonen doet de kans op een geslaagde inbraak tot wel 80% afnemen en draagt daarmee bij aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen, in buurten en wijken. Ook het Keurmerk Veilig Ondernemen helpt voor winkelgebieden of bedrijventerreinen de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud in hun gebied aan te pakken‘.

Total
0
Shares
Related Posts